گالن های تخلیه پلمپ قطر 165 میلی متر

  • درب و کمربند و پلمپ
  • ارتفاع 190 میلی متر
  • حجم 4000 سی سی

تماس بگیرید