گالن قطر 153 میلی متر

  • حلقه ساده 
  • درب نیم دوبل
  • ارتفاع 192 میلی متر
  • حجم 3500 سی سی

تماس بگیرید