گالن قطر حلقه تخلیه 165 میلی متر

  • حلقه تخلیه – درب دوبل
  • ارتفاع 200 میلی متر
  • حجم 4000 سی سی

تماس بگیرید