گالن درب فشاری یک تیکه قطر 153 میلی متر

  • درب فشاری یک تیکه
  • ارتفاع 60 میلی متر
  • حجم 1000 گرم (جامدات – گریس)

تماس بگیرید