قوطی قطر 70 میلی متر

  • حلقه ساده 
  • درب ساده
  • ارتفاع 70 میلی متر
  • حجم 230 سی سی

تماس بگیرید