حلب تمام تخلیه قطر 270 میلی متر (7 گالنی)

  • با درب و کمربند و پلمپ
  • ارتفاع 480 میلی متر
  • حجم 28 لیتر

تماس بگیرید