حلب تمام تخلیه قطر 270 میلی متر (6 گالنی)

  • با درب و کمربند و پلمپ
  • ارتفاع 420 میلی متر
  • حجم 25 لیتر

تماس بگیرید