حلب تمام تخلیه قطر 270 میلی متر (5 گالنی)

  • با درب و کمربند و پلمپ
  • ارتفاع 365 میلی متر
  • حجم 20 لیتر

تماس بگیرید