حلب تمام تخلیه قطر 270 میلی متر (4 گالنی)

  • با درب و کمربند و پلمپ
  • ارتفاع 320 میلی متر
  • حجم 18 لیتر

تماس بگیرید